Žárlivost

Informace, které sděluji v této knize svým čtenářům, poskytuji prakticky každému pacientovi. Setrvačnost duše je nezměrně větší než setrvačnost našeho vědomí. K tomu, abychom duši správně orientovali, musíme vynaložit dlouhodobé, trýznivé úsilí. Čím srozumitelněji a důkladněji stav věcí analyzuji, tím snáz se pacient vzchopí.

Vymeňte chemické osviežovače za prírodné, bude sa Vám ľahšie dýchať

aroma4

Environmentálne zdravie úzko súvisí s ovzduším a tým, čo dýchame. Týka sa to ako vonkajšieho, tak aj vnútorného prostredia, pretože ľudia trávia v interiéroch veľmi dlhý čas. Predpokladom zdravého ovzdušia v miestnosti je samozrejme pravidelné vetranie, čím sa zabezpečí potrebná vlhkosť vzduchu, ale aj odstránenie mikróbov a zabránenie ich množeniu.