Duálne bytosti v jednote

Je veľmi veľa názvov a mien, pre duálne duše, ktoré sú v samej podstate jedna a tá istá bytosť, tu na Zemi rozdelená do dvoch polarít sveta. A každá polarita má v podstate ďalšiu pod polaritu. Bytosti, ktoré sa môžu nazývať duchovní partneri, alebo spriaznené duše, ktoré sú tu s nami, a boli po celý ten čas na Zemi. Duše s ktorými sme zdieľali našu realitu v tých najrôznejších podobách, činoch alebo skutkoch. Duše ktoré nám pomáhali sa dostať k sebe samotným, tak ako aj my sme pomáhali im.

ŠANKHAPRAKŠÁLANA – alebo čistenie čriev

Jednou z hlavních příčin předčasného stárnutí, prostě stáří, je nahromadění toxinů v organismu vlivem auto intoxikace. Každá živá buňka produkuje toxiny, které jsou přírodou určeny k vyloučení: prostřednictvím kůže, ledvin a plic. Podstatné je udržovat tyto orgány zdravé, neboť neplní-li dokonale své funkce, organismus se pomalu, ale jistě otravuje.