Súčasné problémy… ako na ne?

Som rada, že ma niekto predbehol a napísal to, čo sa chystám už nejaký čas sama napísať, ale žiaľ povinnosti mi nedovolili.

Od začiatku augusta som zaznamenala viditeľné  a veľké zmeny/zvraty v životoch ľudí, s ktorými som v styku- neprestajné duševné zmeny, pokiaľ to popredu nezachytili- tak aj na fyzickej úrovni- od chorôb, cez záhadné bolesti, teploty a nehody. Pokiaľ to nechytilo ich, zasiahlo to deti, alebo domácich miláčikov. Toto všetko je  oveľa intenzívnejšie ako za posledné roky a našťastie na 99% týchto ľudí robí ihneď nápravu- čím si oveľa skôr dokážu pomôcť ako tí, čo len fňukajú a obviňujú iných. NIKTO za Vás neurobí to, čo máte urobiť Vy SAMI! Nezabúdajte na to! Počúvajte čo Vám hovorí vnútro a riaďte sa vlastnou intuíciou.

Tu je sľúbený článok. (V zátvorkách som doplnila niečo z mojich myšlienok a skúseností.)

Duchovní cesta je a vždycky bude individuální záležitostí!

Super vyjadrenie k tomu, ako mnohí vnímajú duchovný postup/prerod/vzostup. Nikto Vám nemôže nadiktovať, že „len toto je Tvoja najsprávnejšia cesta“. Každý z nás je jedinečnou bytosťou, individualitou, neporovnateľnou bytosťou. Buďte vždy pochybovačmi, hľadajte vlastné cesty a spôsoby cesty vpred. Nenechajte sa vtiahnuť do niečoho, čo sami necítite/nechcete zobrať za vlastné. Máte  právo povedať NIE. Buďte hľadačmi toho, čo je pre Vás najlepšie/najsprávnejšie. Všetko a všetci sa neprestajne meníme, získavame nové informácie. Buďte konateľmi- nie len rečníkmi! Najlepší príklad, je ten vlastný- buďte príkladom toho, že čo hovoríte/v čo veríte- to aj žijete.
A neponáhľajte sa- máte všetok čas Vesmíru- lebo len burina rastie rýchlo, ruže potrebujú na svoju krásu dostatok času 😉

Zušlechťování ega

„V okamžiku, kdy tvůj egoismus začne zraňovat, stezka začne být snadná.“                                                                                                                                                       

Zen Graffiti

      „Srdce hloupého je v jeho jazyku a jazyk moudrého je v jeho srdci.“                                                                

přísloví