Duchovní příčiny MOTORICKÝCH onemocnění a jejich léčení

Hlavní duchovní příčiny:

ztráta chuti k tělesnému pohybu, často ztráta pohnutek k pohybu

(není již možné se předvádět jako mistr)

Ztráta pohyblivosti v nohou – nechuť k pohybu v životě, k přijímání nových myšlenek, poznávání dalších oborů stvoření.

Pocit, že všechno vím, nic mě nemůže překvapit, nikam není nutno chodit.

Největší vzpoura všech dob

Překládám poselství, které se šíří po francouzském webu. Hluboce s ním souhlasím a připojuji se. Prosím, šiřte dále.

Největší vzpoura všech dob. Anonymní dopis.

Francie, 16. 8. 2009

(Kdokoli by chtěl vydávat tento dopis za své osobní dílo, nechť je pokládán za lháře. Kdokoli by na něm změnil třeba jen čárku, nechť je nazván falsifikátorem. Kdokoli by ho použil pro řízení skupiny lidí, nechť je označen jako usurpátor.)

Všichni chceme růst a učit se!

Nejsme-li naplněni svým vlastním životem, nejsme-li nadšeni svými možnostmi ani tím, jací jsme, dříve či později se něco stane. To „něco“ nám většinou vysvětlí, že jsme se měli ocenit za to, co jsme měli, a na tom pak postavit svůj další růst. Svojí budoucnost si totiž tvoříme svojí přítomností. Jsme-li nespokojeni dnes, tlačíme svoji nespokojenost před sebou a vytváříme si ji i potom….