TOXICKÝ STUD – SOBECTVÍ A SEBEOBĚTOVÁNÍ II. ČÁST

zdroj:  Shumavan

Jestliže jsme vyrůstali pod taktovkou manipulace, zneužívání moci, sobectví ve formě plnění potřeb jednomu, nebo oběma rodičům, zatímco naše potřeby a emoce, i hranice, byly zcela potlačeny, nevnímány a zapomenuty, pak je jasné, že manipulace a sobectví je něco, co nám ubližovalo, zraňovalo nás to, nemilovali jsme to, ale nenáviděli a pro svůj budoucí život jsme si to ZAKÁZALI.

Nutnosť zmeny

Všetko so všetkým súvisí. Hlavne to, čo máme v sebe ako zdroj energie. Čo vysielame, to prijímame. Ak chceme meniť prijímané, musíme meniť sami seba. Nie meniť okolie, nie meniť ľudí, ale sami seba. Základ všetkého je vždy JA. Posledné roky nás k tomu doslova nútia. Preto sa mnohým zhoršuje život, zdravie, vzťahy – aby na tom všetkom konečne (skutočne a poriadne) pracovali. Do hĺbky, do rodov.

 

Problémy s obličkami

zdroj:  Sergej Nikolajevič Lazarev

Podľa východnej medicíny je hlavná vitálna energia človeka v obličkách. Problémy s obličkami sú problémy nedostatku energie. K pádu vitálnej energie človeka dochádza pri vnútornej strate jednoty s Bohom, t. j. so zvýšenou pripútanosťou k svetu.