12 základních lekcí života

1. Přijetí – sebedůvěra, sebepřijetí a umění laskavého přijetí – lidé pracující na této lekci se vidí jako oběti a jsou zaseknuti v tomto dramatu. Energetické bloky se projevují jako sabotáž, kdy dotyčná osoba působí dojmem, že dělala vše správně, a přesto v jejím životě nic nefunguje. Tento člověk může být velmi tvořivý, ale jakmile se…

Konjunkcia Saturnu a Pluta a astrologické tranzity na rok 2020 (3. časť)

Cyklus Saturn–Pluto

Cyklus Saturn–Pluto nastáva zhruba každých 33 až 38 rokov, ale mení sa vzhľadom na elipsovitú obežnú dráhu Pluta. Okrem iných vecí predstavuje tento stret dvoch síl aj znovupreskupenie moci vo svete, alebo, inými slovami, predstavuje, ktorá frakcia bude rozhodovať o väčšej časti sveta, bez ohľadu na to či sa to udeje pred zrakmi všetkých, alebo za oponou. Z duchovného hľadiska cyklus predstavuje vstupný obrad, ktorý určí, kto je najkvalifikovanejším strážcom zdrojov a tým stanoví, kto bude mať vplyvnú pozíciu. V najčistejšej podobe je jedným z najsilnejších testov integrity a morálky tých, ktorí sú pri moci a tiež testom schopností a odolnosti. Okrem rozdelenia moci je tiež o schopnostiach zvýšiť si silu a o hodnote zdrojov.

 

Na dnes…

Existuje jedno podobenství: nikdy neříkej, že se ti špatně žije. Bůh tvá slova uslyší a řekne: „Ty nevíš co je to špatně žít!“ A nadělí ti osud desetkrát horší. Ať se s náme děje cokoliv, je třeba říkat: „Dobře žiji!“ Bůh pak řekne: „Ty ani nevíš, co je to dobrý život!“ A dá ti osud…