DRUHÁ ČAKRA 🧡 … A SPOJITOST JEJÍ FUNKČNOSTI S PRENATÁLNÍM VÝVOJEM

Druhá čakra se nalézá asi na šířku dlaně pod pupkem a má vztah k naší kompletní citové oblasti, k našim pohlavním a reprodukčním orgánům, ke smyslnosti, k radosti z plynutí, ke sdílení s partnery.Je to též místo naší vnitřní hrdosti; přebývá zde i naše vnitřní dítě a naše radost z ničím nezatížené hry. Je úzce…

PRVNÍ ČAKRA ❤️ … A SPOJITOST JEJÍ FUNKČNOSTI S PRENATÁLNÍM VÝVOJEM

Nazývá se též kořenovou čakrou a tvoří základ našeho jemnohmotného energetického systému. Vztahuje se k našim pohlavním orgánům a nejnižšímu bodu naší páteře – kostrči. Na reflexní zóně páteře na chodidle, jež se při aplikaci METAMORFNÍ TECHNIKY stimuluje, se bod porodu nachází na hraně vnitřní části paty. První čakra je zodpovědná za naši sexualitu, za…

NEDOSTATEK POCITU ŠTĚSTÍ

Odpojili jsme se od zdroje, sami od sebe, od všeho a všech. Zapomněli jsme kým skutečně jsme a naše životy začaly ovládat nevědomé programy ega. Propadli jsme nedostatku pocitu štěstí. Vytvořili jsme společnost nedostatku, nebezpečí a strachu. Společnost, která chce zničit sama sebe i planetu, která ji hostí. Trpíme pocitem viny a nedostatkem lásky. Kupujeme…

RADY MÚDREJ ŽENY…

Drahá, prestaň sa sťažovať.. Buď vďačná za všetko. Ak môžeš jesť – jedz, ak môžeš spať – spi, ak si môžeš užívať – užívaj si, Keď môžeš pracovať – pracuj, a kedykoľvek môžeš, hraj sa s deťmi, miluj sa, pískaj si, spievaj si v sprche a ďakuj, že si zdravá. Nesťažuj sa stále. Vždy boli…

Kedysi …

Kedysi som veril, že ma musí mať každý rád a že na to, aby som obstál ako ľudská bytosť potrebujem úctu druhých. Teraz viem, že to tak nie je. Kedysi som veril, že mi šťastie môžu dať len druhí, teraz viem, že s druhými môžem byť šťastný, ale nemôžem sa spoliehať na to, že budú…

DAJTE SI POKOJ…

Viete čo? Je najvyšší čas, aby ste sa nechali na pokoji! Opakujem:Je najvyšší čas, aby ste sa nechali na pokoji! Uvedomujete si, aký veľký tlak na seba neustále vyvíjate? Čoraz viac…Robiť viac…. Viac peňazí… menej tuku… jesť takto… premýšľať takto… venovať viac pozornosti… viac úloh… veľké ciele… dosiahnuť niečo… niečo zmeniť… starať sa o iných……

AK SA MENÍME MY, MENÍ SA AJ NÁŠ OSUD

Akákoľvek kríza, akákoľvek vážna zmena – to je nový obrat osudu. Treba to prijať ako danosť, ako znamenie osudu a začať nový život.“ Chápem, že žiť treba, ale nechce sa mi žiť. Šéf ma nenávidí. S mamou nenachádzam spoločnú reč. Môj otec mal epilepsiu a bol alkoholik. Vzťahy s mužom sa už štvrtý rok nedaria.…