Do nového mesiaca

Zaves si u seba na stenu tri heslá. Prvé – Každý človek má právo byť iným než som ja. Druhé – Každý človek má svoj vlastný osud. Tretie – Každý človek je vedený Bohom. Ľudské sa vyvíja dovtedy, pokiaľ v ňom vidieť Božské. A do akej miery sú činy určené predovšetkým láskou k Bohu, túžbou…