Prekliatia/kliatby

Je známe, že tak ako v minulosti, aj teraz fungujú ezoterici, rovnako ako veštice, ktorí ale nevykladajú budúcnosť a nesnažia sa človeku pomôcť, ale práve naopak, za peniaze dokážu na požiadanie druhému človeku porobiť. Čiže robia rôzne rituály, alebo prekliatia, ktoré majú druhým uškodiť, či zdanlivo pomôcť a oni o tom ani nevedia. Títo čierni mágovia si buď neuvedomujú čo takéto porobenie spôsobuje, alebo je im úplne jedno, že nejaký karmický zákon vôbec existuje. A ešte smutnejšie je, že za nimi chodia ľudia, ktorí vo väčšine prípadov ani len netušia, do čoho idú a že každá kliatba sa trikrát  vráti.