Aby náš svet prežil…

Sme na vrchole civilizácie. Máme sa mať najlepšie … máme sa skutočne dobre? Cítime sa dobre? Sme šťastní a vnútorne spokojní? Ak nie, tak čo je treba zmeniť? „Aby náš svet prežil, potrebujeme nový spoločenský poriadok, novú filozofiu, v ktorej duchovné a fyzické nebudú zrastať, ale budú sa navzájom dopĺňať a rozvíjať. To si vyžaduje…

Ohliadnutie sa za 2021 + nahliadnutie do nového roka III.

V skratke si zrekapitulujeme, čo sme sa naučili v tomto roku (a ešte čo môžeme dotiahnuť do konca). V roku 2021 sme pokračovali v lekciách roku 2020 – nebyť obeťami, ale ani obetavcami. Vyhodnocovať, čo a koľko iným dovolíme. Kde sú naše hranice, koľko iným dovolíme ich prekračovať, koľko a koho k sebe (ešte) stále…

Ohliadnutie sa za 2021 + nahliadnutie do nového roka II.

Pokračujeme v bodoch:  všetko má svoj význam, čas a dôvod. Celý tento rok sa učíme pre mnohých dosť nepríjemnú a ťažko spracovateľnú – TRPEZLIVOSŤ. Ale v kontexte predošlého článku Vám určite dá význam. Nemôžeme preskočiť ročník, ísť vyššie, kým sme neukončili lekcie v triede, kde sme. Kde aktuálne píšeme písomku 😀 Prečo? Najjednoduchšie je znovu…

Ohliadnutie sa za 2021 + nahliadnutie do nového roka I.

Dlho som nemala chuť, energiu a v podstate asi nebol ani správny čas nič písať. Venovala som sa hlavne Vašim problémom, otázkam, a koľko sa dalo, som oddychovala. Ale pár dní mi chodia myšlienky, ktoré potrebujú byť zverejnené, tak nech sa páči 🙂 Prvé, čo mi ide je – nič nie je také zlé, ako…

Ve svých dětech spatřuj nástroj k lepšímu poznání sebe

Je-li ti zatěžko dát dětem volnost, uvědom si, že děti si přinášejí s-v-o-u karmu.

Děti samy musí žít svůj život.
Můžeš jim v mnohém pomoci, ale nemůžeš za ně převzít jejich život, i když jim samozdřejmě můžeš svou láskou, péčí a svými modlitbami mnohé ulehčit.
Chovej se k nim láskyplně, neboť jen láska ti ukáže cestu.
A ještě něco.