Rada starších (časť 3.)

Znaky a symbolymystic_torrent

Od úsvitu ľudskej histórie sa naša rasa pokúšala hľadať vo všetkom okolo nás skryté duchovné významy. Po tisíce rokov používali prírodné národy celého sveta kamenné obrazy a piktogramy  k vyjadreniu myšlienok, súvisiacich s mágiou, úrodou, potravou, odvahou a smrťou.

Od týchto dôb sme po dlhé storočia videli v nadprirodzených znameniach odhalené tajomstvá prírody a ľudskej podstaty. Používame rozmanité znaky a symboly ako vtelenie moci a nástrojov porozumenia a sebazdokonalovania. Úzke spetie prastarých národov s mystickou symbolikou bolo často vysvetlované túžbou po prevádnutí nášho vyššieho Ja nad primitívnu stránku ľudskej povahy. Rituály a symboly tajných mystických spolkov, ako napríklad gnostikov alebo kabalistov, môžu byť tiež prejavom duševnej pamäti Zeme a naopak ľudskej pamäti v duchovnom svete.

Rada starších (časť 2.)

Zatiaľ čo náš osobný sprievodca sa násoutreach pýta, akým úlohám a cieľom dávme prednosť, a preberá s nami predchádzajúci život krok za krokom, naši Starší kladú trochu obecnejšie otázky. Nepýtajú sa nás iba na práve prežitý život, ale ich otázky pokrývajú celý súhrn našich skúseností a úsilia postupovať k vlastnej sebarealizácii. Členovia rady tiež zisťujú, či náš rast odpovedá našim možnostiam a potencionálu. Čas od času je medzi klientmi a Radnými osobná spriaznenosť. Zdá sa, že niektorí Radní sa stotožňujú s povahovými rysmi, slabými či silnými stránkami, záujmami a cieľmi skúsenej duše.

Rada starších (časť 1.)

Strach človeka z rozsudku a potrestaní

Krátko po tom, čo sa duša vráti do duchovného sveta, je povolaná pred zhromaždenie múdrych bytostí. O krok pred našimi duchovnými sprievodcami sú tieto bytosti najvyspelejšie SpiritGuidespoznateľné entity, ktoré vítajú inkarnujúce sa duše v duchovnom svete. Nazývajú ich rôzne, napríklad Majstri, Skúšajúci, Ctihodní atď. Najčastejšie pomenovanie, ktoré aj používam je Rada a Starší.

Keďže Rada Starších predstavuje v duchovnom svete správny orgán, niektorí ľudia pri prednáškach o nich zbystria a väčšina si pomyslí: „Aha, ja som to vedel! Súdny dvor, sudcovia, trest!“ Odkiaľ sa v ľuďoch bere takýto cynizmus a stach z duchovného sveta?

Smrť, zármutok a útecha

Pridávam ďalší článok, v ktorom20070513125558!Death_of_Marat_by_David ponúkam informácie o tom, čo sa deje po smrti zo skúseností a praxe Dr. Michaela Newtona.

Odmietanie a zmierenie

Obstáť smrť milovanej osoby, to je jedna z najťažších životných skúšok, ktoré môžu človeka postihnúť. Je známe, že v dobe zármutku človek prechádza niekoľkými fázami – prvá je šok, potom sa človek vyrovnáva s odmietnutím, hnevom a skľúčenosťou, až nakoniec prejde do štádia, kedy sa so stratou viac menej zmieri. Každá z týchto fází je pri rozličných ľuďoch iná, čo sa týka dĺžky trvania a intenzity.

Učenie duší – Michael Newton

Tak, konečne sa nám domov vrátila knihaj0433132 Učenie duší, ktorú mali dlhšie požičanú naši známi, takže môžem v článku podrobnejšie opísať bardo. Ale najskôr niečo bližšie o autorovi tejto knihy.

Michael Duff Newton má doktorát z poradenskej psychológie, je kvalifikovaný majster hypnoterapie a členom Americkej poradenskej asociácie. Skôr pôsobil vo vyššom školstve, dnes je na dôchodku a súčasne robí súkromnú prax. Dr. Newton vyvinul svoju vlastnú metódu vekovej regresie, s ktorou dokáže vrátiť svojich klientov v stave hypnózy do minulých životov. Autor je považovaný za priekopníka v odhaľovaní tajomstiev nášho života v duchovnom svete. Túto tému po prvý krát vypracoval vo svojom bestselleri Putovanie duší. Dr. Newton je celosvetovo uznávaný regresionista, často vystupuje v rozhlasových a televíznych rubrikách a prednáša aj na expozíciách hnutia New age. V roku 1998 obdržal výročnú cenu za Jedinečný prínos k spojeniu tela, mysli i ducha, ktorú udeľuje Národná asociácia transpersonálnych hypnotizérov. Autor je historik, amatérsky astronóm, cestovateľ a futurista.

Čím platíme za splnené priania

Čo sa stane, keď si človek praje pre seba magicnejakú pozemskú vec (peniaze, lásku,úspech…)? Prianie samo o sebe je procesom veľakrát predstavovaného obrazu toho, čo chceme, sprevádzaného silnými emóciami. Čím silnejšie je prianie, tým vyššia je úroveň emočných prežitkov a tým viac energie sa uvoľní do jemnohmotného sveta. Takéto silné emočné vyžarovanie je zachytávané duchmi, ktorí užívajú energiu odpovedajúcu pre svoju vlastnú existenciu a časť používajú na vytváranie našich nutných záležitostí.  – s prianím, aby došlo k ich realizácii.

Karmické stretnutia

Všetky stretnutia sú pokračovaním vzťahov, ktoré sa vytvorili a upevnili v minulosti

Dnes vám poviem následujúce: všetky dotyky, kontakty, sny a všetky videnia i stretnutia v tele, nech už v hmotnom svete alebo v nadpozemskom – to sú len pokračovania vzájomných vzťahov, ktoré sme vytvorili a upevnili v minulosti. Reťazec budúcich následkov je nepretržitý a vedie do budúcnosti ako záruka nerozlučných zväzkov, ktorými sme spojení.

Hranice agni-jógy 2