O modlitbe

Zamyslime sa nad tým, v čo m je zmysel akejkoľvek modlitby. Modlitba začína myšlienkami a slovami. Vyslovujete text a zároveň ho chápete. Ale toto môže byť skutočne prázdne chvenie vzduchu, ak sa vaše myšlienky a slová nezmenia na pocity. S Bohom môžeme komunikovať len na úrovni našej duše a duša – to sú naše pocity.…