Nedovoľte nikomu odradiť vás od vášho cieľa

SALUSA, 25.marec 2011

Nedovoľte nikomu odradiť vás od vášho cieľa, pretože ho máte už na dosah. Dokonca aj v rámci lineárneho ponímania času, už zostáva naozaj málo a ešte k tomu sa čas stále zrýchľuje. Rovnako je aj vaša príležitosť zvýšiť si úroveň vedomia stále väčšia, pretože na Zem prúdi stále viac energie. Svetlo je na vzostupe a nižšie vibrácie sa premieňajú rýchlejšie, než kedykoľvek predtým. Atmosféra očakávania naznačuje, že zmeny sú v plnom prúde a vy nebudete sklamaní. Všetko sa dokončuje a my sme ako vždy pripravení vyraziť do akcie.

„Být k službám“, 2.část Poselství od Vzestoupených Mistrů

Milované duše na Zemi,
posíláme vám nyní svou bezpodmínečnou lásku a požehnání a přistupujeme k vám s oddaností, abychom vám pomohli ve službě ve vaší současné realitě. Být k službám znamená být nápomocný ostatním i Stvořiteli, zatímco jste ve svých současných pozicích své existence na Zemi. Máte obrovskou sílu a jednoho dne zjistíte, že vaše světlo, záměr a milující energie mohou snadno vytvořit změnu, řešit problémy a přivést energie či situace do rovnováhy.