JE TO HRANICE NEBO SOUZENÍ?

Jennifer Hoffman

Známá Jennifer: Nedávno jsem ukončila dvacetileté přátelství, protože jsem již nedokázala ustát kritizování, sarkasmus a negativitu mé přítelkyně, která dělá tyto komentáře o každém, včetně mě. Ačkoliv jsme spolu dříve zažily pěkné chvíle, v minulých třech letech jsem si všimla , že jak jsem usilovně postupovala na své duchovní cestě, stala se vůči mně ještě více kritizující. Od chvíle, kdy jsem ji řekla, že už s ní nemůžu být přítelkyně, obviňuje mě, že ji odsuzuji a říká mi, že nejsem duchovní. Dělám chybu, když si vůči ní stanovuji tyto hranice a lze je považovat za souzení? Jaký je mezi tím rozdíl?

PROČ SE BOJÍTE MĚNIT SVÉ ŽIVOTY?

Máte v sobě mnoho strachu. Jsou to emoce, které se nastřádaly za dlouhou dobu, jsou uloženy v podvědomí a pokud se objeví spouštěcí situace, jsou aktivovány, okamžitě vyvěrají ve vaší přítomnosti. Nejste dokonalí ve svých životech, mnohé věci potřebujete zpracovat. Pro někoho se dokonce jeho život stává přítěží. Necháte se strachy ovlivňovat a mnohdy i pohltit. Ale máte přece tolik síly…. 

Asertivita pro pozemské anděly

 

Asertivita pro pozemské anděly – Jak být „milující“ namísto „příliš hodní“

Pozemští andělé jsou posedlí štěstím druhých lidí. Když je kdokoli, koho milujete, nešťastný, cítíte se hrozně. Možná také obviňujete sebe za jejich neštěstí, což pak vytváří celý cyklus spoluzávislosti, v němž je vaše vlastní štěstí závislé na štěstí druhých. A když cítíte, že nemáte moc nad štěstím druhých lidí, cítíte se stejně tak bezmocní v otázce svého vlastního štěstí, a to i přesto, že štěstí druhých na vás nijak nezávisí.

 

DOMOV

Nemějte ve svých srdcích pochyby o tom, kdo vlastně jste. Myšlenky vás vedou po cestě posuzování, srdce však je tím, kdo bezpodmínečně věří, kdo ví. Vaše duše jsou těmi, kdo září uvnitř vašich srdcí. 

ČLOVĚK

Láska je nejsilnější emocí. Spojuje rozdělené, léčí zraněné. Země i její lid se ztrácí během těchto dní v soubojích dobra se zlem. Čas je proti, neboť jeho vnímání je zkresleno. Člověk je bytost laskavá a silná ve své podstatě. Přesto jsi člověče snadno ovlivnitelný. Následky toho poté těžce splácíš. Není zde bojů, pouze ti silnější ovládají ty slabé.

Jaká je vaše pravda?

Jennifer Hoffman

Kdo jste, jaký je cíl vašeho života, smysl vašeho života, cesta, již vytváříte a volby, které činíte, to vše je založeno na pravdě. Pravda vám není  jen tak dána ani pro vás vytvořena, jedná se o vibrační frekvenci, již tvoříte vy  na základě svého úsudku či soudu. Jinými slovy: pravda je vjem, jenž je stvořen, když je proud energie zmražen určitým úsudkem. Každý člověk má svou vlastní pravdu a vy jste s ostatními propojeni prostřednictvím vašich pravd.