Na dnes…

Když se mysl trápí nad tím, co se jí stalo, co způsobila nebo zapomněla učinit, pak je moudré vzdát se pocitu odpovědnosti a svobodné vůle tím, že na sebe hledíme jako na nástroje, kterým všemocná a dokonale moudrá síla přikázala, aby tak činila a i trpěla, jak si Ona přeje. Pak Bůh nese celý náklad…

Proč je těžké milovat někoho, kdo nemá rád sám sebe

Biblická výzva „Miluj bližního svého jako sebe samého“ je obecně známá. Je však možné mít šťastný a plnohodnotný vztah s někým, kdo nedokázal překonat dětská traumata a nenaučil se milovat, cenit a vážit si ani sebe sama? Filosof Mark White vysvětluje, proč vztah s člověkem s nízkým sebevědomím hrozí prázdnotou a rozpadem.