Osho vs. Toltécke učenie

Priznám sa, že učenie Toltékov mi nepadlo do oka tak, ako Osho a jeho učenie, pokiaľ to učením možno nazvať. V princípe ale ide o dva totožné smery, akurát má každý iný nádych a trochu inú formu, no i tak, všetko je predsa o tom istom.

Osha dávam do pozornosti hlavne preto, že tí, ktorím možno úplne nevyhovujú Toltéci (z rôznych dôvodov), môže viac vyhovovať jeho forma písania a celková myšlienka, ktorej obaly sú predsa len trošku odlišné od cesty „bojovníka“.