Duálne bytosti v jednote

Je veľmi veľa názvov a mien, pre duálne duše, ktoré sú v samej podstate jedna a tá istá bytosť, tu na Zemi rozdelená do dvoch polarít sveta. A každá polarita má v podstate ďalšiu pod polaritu. Bytosti, ktoré sa môžu nazývať duchovní partneri, alebo spriaznené duše, ktoré sú tu s nami, a boli po celý ten čas na Zemi. Duše s ktorými sme zdieľali našu realitu v tých najrôznejších podobách, činoch alebo skutkoch. Duše ktoré nám pomáhali sa dostať k sebe samotným, tak ako aj my sme pomáhali im.

Vážim si sám seba

Vážit si sebe znamená vědět, že si všechny své pocity v každé chvíli sami vybíráte.   Když mluvíte s lidmi způsobem vyjadřujícím úctu k jejich hlubší bytosti, máte vždycky lepší pocit ze sebe sama. Možná jste si všimli, že když jste dali průchod své zlobě nebo ublíženosti, abyste se zbavili vnitřního napětí, bylo vám nakonec často ještě hůř. Přinejmenším ve vás zůstal pocit nedokončenosti.

Oheň na zemi

Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!
Lukáš 12:49

Chcete-li vědět, co to znamená být šťastný, podívejte se na květinu, na ptáka, na dítě; to jsou dokonalé obrazy božího království. Neboť žijí z okamžiku na okamžik ve věčném teď bez minulosti a bez budoucnosti. A tak jsou ušetřeni viny a strachu, které tolik mučí lidské bytosti, a jsou plni čiré radosti z žití a netěší se ani tak z lidí a věcí, jako ze života samotného. Jakmile vaše štěstí způsobuje či udržuje někdo či něco vně vás, zůstáváte nadále v zemi mrtvých. Až budete jednou šťastni naprosto bezdůvodně, až se budete těšit ze všeho a zároveň z ničeho, budete vědět, že jste našli zemi nekonečné radosti zvanou království boží.