Pre nový mesiac…

Když neumíme milovat druhého člověka, tj. naše láska je doprovázena podmínkami, požadavky, a pak urážkami, žárlivostí, odsuzováním, zesiluje to připoutanost k základům života. Základy života jsou – sexuální touha, milovaný člověk, děti, rodina. Čím silněji potlačujeme lásku v duši, tím méně máme energie a tím silněji roste závislost na okolním světě. Tehdy roste i strach…