Aby náš svet prežil…

Sme na vrchole civilizácie. Máme sa mať najlepšie … máme sa skutočne dobre? Cítime sa dobre? Sme šťastní a vnútorne spokojní? Ak nie, tak čo je treba zmeniť? „Aby náš svet prežil, potrebujeme nový spoločenský poriadok, novú filozofiu, v ktorej duchovné a fyzické nebudú zrastať, ale budú sa navzájom dopĺňať a rozvíjať. To si vyžaduje…