Ktorá cesta je tá správna?

Veľa ľudí, ktorí majú pevnú vieru predpokladá, že príslušníci inej viery idú nesprávnou cestou a nedôjdu k tomu, k čomu dôjde správny príslušník ich viery. Že ich cesta je zlá, ich myšlienky sú pomýlené a ich názory nesprávne. Ale kto určil, ktorá cesta je správna, ktoré náboženstvo je to pravé, ktoré myšlienky tie správne? Kresťan povie: bol tu Ježiš.. konal zázraky, učil láske, viere v jediného Boha, atď… Moslim povie: Bol tu Mohamed… zjavil sa mu archanjel Gabriel, vďaka ktorému vytvoril Korán.. tvrdil, že bol poslaný Bohom..  každé náboženstvo je zástancom vlastnej pravdy. Ktorú pravdu si ale vybrať?

Nástrahy channelingu

Komunikácia s inými bytosťami prostredníctvom ouije,  mentálnym dorozumievaním, alebo iným spôsobom sa pre veľa ľudí stala bežnou záležitosťou. Ale channelujeme skutočne s tými, o ktorých si myslíme že nimi sú? Povieme si: „Samozrejme, určite channelujem s anjelom/archanjelom, svetelnou bytosťou… Ale kde berieme tú istotu? Veľakrát sa môže stať, že keď sa napojíme na nejakú bytosť, nemusí byť ani anjel, ani archanjel, či duchovný sprievodca, len obyčajný duch (diskarnát, separát), ktorý o sebe tvrdí, že je niečo iné, len aby sme sa mu venovali, aby čerpal našu energiu a aby nás vodil za nos.