Nástrahy channelingu

Komunikácia s inými bytosťami prostredníctvom ouije,  mentálnym dorozumievaním, alebo iným spôsobom sa pre veľa ľudí stala bežnou záležitosťou. Ale channelujeme skutočne s tými, o ktorých si myslíme že nimi sú? Povieme si: „Samozrejme, určite channelujem s anjelom/archanjelom, svetelnou bytosťou… Ale kde berieme tú istotu? Veľakrát sa môže stať, že keď sa napojíme na nejakú bytosť, nemusí byť ani anjel, ani archanjel, či duchovný sprievodca, len obyčajný duch (diskarnát, separát), ktorý o sebe tvrdí, že je niečo iné, len aby sme sa mu venovali, aby čerpal našu energiu a aby nás vodil za nos.