Zázrak predstavivosti

Naša civilizácia sa vydala cestou zmyslovo vnímateľného poznania hrubohmotného sveta. Sveta chladného, racionálneho myslenia, sveta konzumu, peňazí, zisku, násilia, honby za materiálnymi statkami. Tým sami determinujeme naše myslenie, životné a morálne hodnoty, kultúru, bytie. Majstri tajných kultúr vedia, že kľúčom k onej trinástej komnate mozgu nie je vôla, ale predstavivosť. Ak chceme niečo vykonať, pojmy, plán a realizáciu spájame s pojmami rozum a vôľa. Vôľa je produktom chladného, racionálneho mozgu, rozumu. Alkoholik vie vyvinúť veľkú vôľu na to, aby získal alkohol. To však nie je ravá vôľa. Voľa, to je schopnosť vykonať ničo, čo sa nám nechce urobiť. Vôľa je prekonanie a potlačenie emócií, ich podriadenie racionálnemu rozumu. Samotná vôľa, bez elánu, nadšenia, túžby, lásky nedokáže hory prenášať. Dávno sme zabudli akú úlohu zohráva v našom každodennom živote predstava a predstavivosť.