Vitaj Nový rok!

A naše želanie pre Vás všetkých: Nech máte počas celého roku 2013 pevné zdravie. Nech  Dary života, ktoré nachádzate na každom kroku svojej Cesty sú pozitívne, a tie ťažšie dokážete uchopiť za správny koniec. Nech pochopíte, že všetko čo Vám príde do života je prospešné, život naplňujúce a obohacujúce. Nech Vám práca na sebe ide…

PODSTATOU VIANOC JE SLÁVNOSŤ SLNOVRATU

 

Zimný Slnovrat je čas, keď sa začnú dni opäť predlžovať a noci skracovať. Staroslovanskí vedomci tento čas pozorne strážili. Často bol určený tieňom Slnka vrcholom kopca vrhnutým na presne vztýčený kamenný obelisk. Na Morave bola dokázaná slnovratová poloha niektorých staroslovanských chrámov stojacich na pôvodných posvätných miestach. Podľa slovanského duchovna sa na Slnovrat znovuzrodí slnečné božstvo – slnečný syn Svaroga – boha nebeského ohňa. Ten môže byť označovaný ako Svarožič, Dažbog, alebo iným zástupným menom pre vlastné – obrodené Slnko. Sviatok bol dôležitý z hľadiska duchovného, prírodného, spoločenského i hospodárskeho.