Aktuálne…

Energie se směřují k citlivým tématům rodiny. Jak si vše v sobě emočně srovnat, abyste se cítili dobře s tím, s kým sdílíte svůj život, svůj čas. Na jednu stranu si rodinu duše vybírá, na druhou stranu se již můžete z vlivu energií rodu odpoutat a nebýt pod vlivem těch, kteří si hrají s vašimi city. Duše mají možnost jít dál bez rodové zátěže.

Začátek

autor: Zlatá Dušička

23.10.18

Začátek

Na tomto světě již končí období, které charakterizovalo nadvládu a manipulaci. Rozpouští se mnohé svazky, které k tomuto vedly. Vše to, co neslouží, bude omyto a spláchnuto vodou očištění. Blíží se doba rozpadu starých struktur, odkrytí všeho skrytého. Nejprve v životech jednotlivců, posléze ve světě jako takovém.

Novoluní ve Vahách 9. října 2018

ZDROJ/AUTOR:  Veronika Navrátilová

V úterý krátce před šestou ranní nastává novoluní ve znamení Vah. Váhy jsou především vztahové znamení a vládkyní Vah je Venuše. Až potud dobré, ale v období novoluní se Venuše nachází ve Štíru a je retrográdní. Novoluní tvoří aplikační kvadraturu s vládcem Štíra Plutem, takže plutonsko-venušanské novoluní jak vyšité.