Sebaúcta je…

Člověk, který nenašel vlastní sebe-hodnotu, neuzdravil vztah k sobě a nepotkal se s velkolepostí vlastního bytí, uvidí vaše projevy úcty, lásky a ocenění jeho existence jako adoraci, lpění, závislost a jiné formy slabosti. Nepochopí, že bytostné, autentické a zdravé ocenění druhého člověka vyvěrá z moci a schopnosti uvidět vedle svého vlastního božství také božství toho…