Osho: O smrti

Následující text je odpověď na jednu otázku v rámci série diskurzů ze srpna roku 1977, s názvem Sufis the People on Path, II-6, Poona, Indie. Osho,Z toho, co je předmětem mé otázky, jsem velice zmaten. Jsem vystudovaný lékař a vždy jsem hluboce cítil, že je to dobrá věc. Ale neodmyslitelnou součástí mé práce je odmítnutí…