TRIUMF VEDOMIA NAD DUŠOU

Človek si už dávno zvykol zabíjať svoju intuíciu takými pojmami ako „je potrebné“, „je užitočné“. Nemá duša prestane signalizovať nebezpečenstvo. Zdá sa, že človek žije rovnako ako predtým: je, pracuje, má sex…. Ale nie v takom množstve, v nesprávnom čase a nie tak ako treba. V dôsledku toho sa odkiaľsi objavia problémy a nešťastia, potom…