Na dnes…

Musíte najít svou vlastní cestu. Pokud byste ji nenašel sám, nebyla by to vaše cesta a nedovedla by vás nikam. Poctivě žijte podle pravdy, kterou jste zatím našel – jednejte podle toho mála, co jste pochopil. To, co vás povede, je vaše upřímná opravdovost, nikoli chytrost – ať už vaše vlastní nebo někoho jiného… ~…

Pre nový mesiac…

Když neumíme milovat druhého člověka, tj. naše láska je doprovázena podmínkami, požadavky, a pak urážkami, žárlivostí, odsuzováním, zesiluje to připoutanost k základům života. Základy života jsou – sexuální touha, milovaný člověk, děti, rodina. Čím silněji potlačujeme lásku v duši, tím méně máme energie a tím silněji roste závislost na okolním světě. Tehdy roste i strach…