My a naše nedokonalosti

Ešteže existuje také veľké množstvo ľudína tom čarokrásnom svete,také veľké množstvo tých,na ktorých sa môžeme vyhovoriťa ktorých môžeme nenávidieť. Za svoje chyby a životy, za svoje nesprávne rozhodnutia. Deň čo deň, rok čo rok.Neustály prísun nových a novýchnositeľov dôvodov “prečo nám to zrovna nejde”…Tých čo môžu za to “prečo sme to nedokázali”. Nedokázali otvoriť sa,precítiť,…