Na dnes…

Milovaný Pane,
Udělej ze mne nástroj svého míru,
Abych vnesl lásku, tam kde vládne nenávist
Abych vnesl odpuštění mezi ty, kteří zraňují
Abych přinesl víru těm, kteří jsou zmítáni pochybami

Abych přinesl naději všem zoufalým
Abych vnesl světlo tam, kde vládnou temnoty
Abych přinesl radost všem smutným

František z Asissi