Prečo sa čas zrýchľuje?

Stále častěji lidé tvrdí, že čas se zrychluje. Slyšíme lidi říkat věci jako „již nemám dost času, abych vše udělal“, nebo „kam ten čas zmizel?“. Roky zcela jistě letí rychleji, než kdy předtím, a existuje vědecký důvod, proč se čas zrychluje. Existuje také spousta důvodů. Proč se tak rychle měníme, a vše to souvisí s urychlováním času. Lidské bytosti se stávají stále vědomějšími a lidé jsou taženi ke spiritualitě a osobnímu rozvoji ve stále větším počtu, než kdy předtím. Proč se to děje?