Vztah lidé – věci, neboli vztah živé k neživému.

You are here: