Sviatky smrti

Dušičky, Pamiatka zosnulých, sviatok Všetkých svätých, Halloween – je to o tom istom: s láskou a úctou si pripomenúť tých, ktorí už z tohto sveta odišli, zmieriť sa so smrťou, zamyslieť sa nad konečnosťou a pominuteľnosťou všetkého vrátane seba, akceptovať existenciu „temnej“, desivej, strašidelnej, odvrátenej strany života.