Napodobování je ztrátou sebe sama

Všichni se rodíte jako svobodní, ale většinou umíráte jako otroci. Počátek života je svobodný a přirozený, pak se však do něj vměšuje společnost, objevují se pravidla, morálka, disciplína, různé typy vzdělání… Mizí nespoutanost, přirozenost a bezprostřednost. Začínáte kolem sebe vytvářet jakýsi pancíř, jste stále víc spoutáni, už nemáte svou vnitřní pružnost.