Na dnes…

Každý zážitek přichází jako učitel, který vám chce dát dar důležité životní lekce. A ty nejvíce frustrující a bolestivé zážitky nám mohou přinést ty nejcennější lekce. Jakmile jednou rozpoznáme, co nás měla daná situace naučit, už nikdy nebudeme muset tento nepříjemný vzorec opakovat. Pokud prožíváte cokoli protivného, požádejte: „Prosím, pomozte mi poučit se a vyrůst…

Na dnes…

Nikdy sami sebe neshazujte, ať už z legrace nebo vážně. Slova, která o sobě říkáte, jsou zaznamenávána vaší nevědomou myslí, odkud pak ovlivňují vaši sebeúctu a sebedůvěru. Je nezbytné, abyste při popisování sebe samých užívali pouze pozitivní slova a fráze. Můžete mít pokoru a přitom se stále cítit dobře ve své kůži. Pokora znamená, že…