Chiromantia – Čiary ruky

Konečne je opäť viac času, Rusko za mnou, známky uzatvorené, takže budem pridávať viac článkov, či už z chiromantie, ale aj meditácie.

Čiary ruky

Bez omáčok a okecov prejdem rovno k tomu hlavnému, čo čiary vyjadrujú. Čiarami prúdi energia z pahorkov a ukazujú, ako prežívame život. Jednotlivé čiary sú pomenované podľa energetických bodov, ktoré sa v ich okolí nachádzajú. Tie zastupujú jednotlivé orgány, preto možno povedať, že čiary na ruke majú psychosomatický význam. V jednom z predchádzajúcich článkov máme znázornené, kde na ruke sa nachádzajú jednotlivé orgány. 

Onipikte (Aby sme žili)

21. Jún. 2011, slniečko vstupuje do znamenia Raka, čo nás robí citlivými a melancholickými. Okrem toho je Deň svetového mieru a Deň modlitieb. Keď to všetko v mysli spojím, vychádza mi, že slová náčelníka Arvola Hľadiaceho koňa, si treba prečítať práve dnes. Hoci výzvu venoval náboženským a duchovným vodcom sveta, myslím si, že patrí aj nám ostatným. My na Slovensku, aspoň tí prebúdzajúci sa, sme si sami vodcami a tak nám rozhodne patria. Veď vedú k Jednote. Sila synergického efektu je nezanedbateľná, preto sa pridajte.