Deepak Chopra a starnutie

 

Deepak Chopra je lekár, spisovateľ, prednášajúci hinduista a komunikátor.

Jeho liečebný systém je založený na ajurvédskej medicíne.
Táto medicína sa týka komplexného pohľadu na ľudskú bytosť, kde telo a myseľ úzko súvisia a vzájomne sa ovplyvňujú. Telo je zhmotnené vedomie, to má obrovský potenciál na zmeny v tele, ako je napríklad liečenie chorôb a pomalé starnutie.

Na dnes…

Keď sa pred tebou otvoria mnohé cesty a ty nebudeš vedieť, ktorou sa vydať, nespoliehaj sa na náhodu, ale sadni si a vyčkaj. Dýchaj s dôverčivou hĺbkou, s akou si dýchal, keď si prišiel na svet, nedaj sa ničím vyrušiť, čakaj, a ešte raz čakaj. Seď ticho, pokojne a počúvaj svoje srdce. Keď prehovorí, potom vstaň…