STARÝ STROM JE MÚDRY STROM

Bojíme starnutia a príliš sa ním zaoberáme. Pozorujeme na sebe každú vrásku, či šedivý vlas a robíme všemožné veci, aby sme to niečím prekryli. Preferujeme mladosť, staviame ju do protikladu k starobe a pritom zabúdame, že oba stavy sú dôležitou súčasťou celku. Zabúdame, že v starobe je zakódovaná hlboká vnútorná krása, z ktorej sa dá (a má) čerpať. Stromy nás môžu tejto múdrosti naučiť.