Na dnes …

Neschopnosť prestať myslieť je strašné nešťastie, ale my si to neuvedomujeme, pretože tým trpíme takmer všetci, takže to vlastne považujeme za normálne. Tento ustavičný duševný hluk vám znemožňuje nájsť tú sféru vnútorného pokoja, ktorá je neoddeliteľná od Bytia. Tiež vytvára naše falošné ja (Ego), ktoré vrhá tieň strachu a utrpenia.
(Eckhart Tolle)