Vedení pravé a falešné

Julie Redstone

V této době se zvyšuje potřeba rozlišování, co se týká zdroje, od něhož naše vtělené Já přijímá vedení, protože různé energie se mohou tvářit jako vyzařující ze světla, ale ne vždy z tohoto zdroje skutečně pocházejí. Existuje značná snaha svést z cesty ty, kteří se oddaně a zcela vážně pokoušejí sledovat pravou stezku služby Bohu.