Spiknutí žárlivosti

Žárlivost je emoce založená na nejistotě, která pochází ze ztracených vazeb, starých zármutků a závislosti. Žárlivost se skládá z pocitů ztráty, strachu, hněvu, opuštěnosti, zranění, odmítnutí, msty, bezcennosti, majetnickosti, viny a soutěžení. Skládá se z tolika bolestných pocitů, že nás bez obtíží dokáže uvnitř rozervat na kusy, což vede k zármutku.

JAK MILOVAT V KAŽDÉM MOMENTĚ?

Můžete být tak vděční za vzduch, že už samo dýchání vás nutí milovat. Jak můžete projevit svou vděčnost za vzduch? Tím, že se radujete z každého dechu. Když se soustředíte na svůj dech, můžete vychutnávat nejméně sedmnáctkrát či osmnáctkrát za minutu. Samo dýchání stačí k tomu, abyste byli vždy šťastní a zamilovaní. Tohle je jen jedna z cest, kterou se může ubírat láska. Každá činnost v našem životě se může stát obřadem lásky.