J. R. R. Tolkien – Silmarillion

Teraz, trošku netradične, by som vám rada priblížila dielo J. R. R. Tolkiena, Silmarillion. Kto pozorne číta, nájde v diele veľké množstvo faktov, ktoré súvisia nie len so svetom, ktorý vymyslel, ale aj s naším. Pretože síce písal o elfoch, bohoch, trpaslíkoch, atď., dielo nám dáva nový pohľad na našu situáciu a na náš svet. Ako aj Pán prsteňov povzbudzuje k čestnosti, šírení dobra a k boji za slobodu, tak i Silmarillion (zasa trošku z iného uhlu), ukazuje stvorenie sveta v trochu iných „farbách“, poskytuje čitateľovi možnosť odhaliť skrytý plán Stvoriteľa a tak dôjsť k istým vedomostiam, či skôr k uvedomeniu si právd i o našom svete.  Na to ale príde skutočne len pozorný čitateľ, ktorý číta medzi riadkami a dokáže nájsť súvislosti.