Kedy môžeme pomáhať?

Väčšina ľudí, ktorí majú nejaký problém idú za liečiteľom, aby im pomohol. V tom zmysle, že oni si povedia čo chcú riešiť, zaplatia a zbytok nech robí liečiteľ. Nemajú záujem pracovať na sebe sami, pretože si myslia, že za nich druhý môže vykonať všetku robotu. Môžeme pomôcť, ale nie sme schopní urobiť všetku prácu za vás, povedala by väčšina liečiteľov. A je to tak. Naviac, nie je na všetko rovnaká odpoveď, ani dôvod problému, i keď sa javí rovnaký, ako mal niekto druhý. Príčiny môžu byť rôzne. Je obrovské množstvo faktorov, ktoré na nás vplývajú.