Na dnes…

Člověk je součást celku, kterému říkáme „Vesmír“, součást omezená prostorem a časem. Zažívá sám sebe, své myšlenky a své pocity jako něco odděleného od všeho ostatního – druh optické iluze jeho vědomí. Tato iluze je pro nás něco jako vězení, omezuje nás na naše touhy a náklonnost k několika nejbližším lidem. Naším úkolem musí být…