Venované obetiam psychologickej negramotnosti

Poďme si spomenúť, čo je v živote najcennejšou časťou prostredia, ktoré nás obklopuje. Správne, najcennejšou časťou nášho prostredia sú – ĽUDIA. A čím príjemnejšími, skvelejšími, dokonalejšími ľuďmi sme obklopení, tým lepšie sa cítime. Čo nám môže pomôcť vytvoriť takéto okolie? Dá sa to vôbec? Kládol si niekto z vás, ktorí čítate tieto riadky, takúto otázku? Čo chcú ľudia zo všetkého najviac a čoho sa zo všetkého najviac boja?