Upozornenie

Milí čitatelia, kvôli posledným udalostiam, ktoré sa vyvinuli na blogu (áno uvedomujeme si, o čom to všetko je, aby podaktorí nemali potrebu opäť rozoberať a špekulovať), znova všetkých dôrazne prosíme, píšte svoje komentáre skutočne k téme, pokiaľ možno stručne, aby sme neboli nútení moderovať, či mazať. Debatovať o počasí a nálade môžete aj na pokeci.…