Čo s mandalami

Určite sa pýtate, čo asi tak robiť s takou mandalou… ak nájdete nejakú mandalu, ktorá vás osloví a skutočne sa vám páči, znamená to, že vám môže pomôcť v určitej oblasti. Ja vytváram mandaly na priania iných. Jednoducho si povedia, k čomu mandalu potrebujú a ja ju vyrobím, pričom budem premýšľať nad symbolikou tvarov a…

Čo sú mandaly?

Pojem mandala pochádza zo sanskritu, dávneho indického jazyka a znamená kruh, spoločenstvo alebo spojenie. Je odvodené zo slova „manda“, čo znamená „podstata“ a z prípony „la“ – „uchopiť“. Preto pojem mandala môže byť chápaný ako „zachytenie podstaty“. Základom mandaly je kruh so stredom. Takúto štruktúru môžeme nájsť v prírode, biológii, chémii, fyzike či astronómii. Napríklad…