Moudrost je schopnost rozlišovat, kterým zprávám věnovat pozornost a které pustit

You are here: