Cesty sú rôzne, alebo- Tranzity v praxi

Cesty Stvoriteľa sú rôzne. Snaží sa všemožne, aby nám všetkým otvoril oči. Na jednej strane žijeme v energiách kedy je Pluto v kvadratúre s Uránom (energia bude stále zosilňovať a slabnúť, exaktné dátumy boli a sú v júni 2012, v septembri 2012, v máji 2013, v novembri 2013, v apríli 2014, v decembri 2014 a v marci 2015) a my prežívame vnútorné explózie a tlak na to, aby sme spracovali svoje staré energetické resty. Na druhej strane Saturn vstúpil dnes do Škorpióna (bude tam približne 2,5 roka), aby globálne pomohol čistiť naše podvedomie. 21. decembra nás čaká Prst boží a výzva na duchovnú prácu pre každého jedného z nás.

Vesmírné uspořádání

Drazí přátelé,

nebesa s námi stále hovoří skrze hlasy duší planet. Jejich hlas je posvátným projektem, neustále se pohybujícím a měnícím, komunikujícím s námi a ovlivňujícím naše vlastní posvátné projekty každý měsíc a každý den. Tento projekt je Božím Kosmickým Kolem astrologických archetypů, které nás ovlivňují na všech úrovních.

Moc čísel

„…zatím co duše dřímá, Bůh k nám čísly hřímá.“

    Linda Goodman

Starověcí Chaldejci, Hinduisté, Egypťané, Esejci a mudrci arabského světa byli mistři skrytých významů čísel. Někteří z těchto osvícenců objevili, to čemu se dnes říká precese, a vypočítali, že k ní dochází každých 25 850 let.