Na dnes…

Koľkí ľudia povedia:
– „Odpustím, ale nezabudnem!“.
Čo to je za nezmysel?
„Ale“ je podmienkou.
„Ale“ sú dvere, za ktorými väzníme toho, komu sme odpustili. Vlastne neodpustili. Odpustiť znamená zrušiť všetky trináste komnaty, otvoriť ich, presvetliť láskou a zahodiť kľúč.


Tibor Čellár – Tak to vidím ja