Energie stromů a Keltové

Drtivá většina z lidí, má představu, že energie stromů přišla s Keltskou kulturou. Není to úplná pravda. Keltové ve své kultuře vytvořili úžasné přírodní vědomosti, ale bohužel ne v psané formě. Právě umění Druidů, od kterých „přírodní“ vědomosti především pochází, měli zakázáno předávat tyto znalosti psanou formou.

Deset nejdůležitějších způsobů manipulace s veřejností podle výčtu Noama Chomskeho

 

Noam Chomsky, profesor lingvistiky, nebojácný kritik bohaté elity (sám židovského původu), která vládne Spojeným státům, sestavil seznam deseti nejběžnějších strategií využívaných médii k tomu, jak manipulovat s lidmi v USA. V minulosti naše sdělovací prostředky vytvořily nebo zničily sociální hnutí, ospravedlňovaly války, zmírňovaly finanční krize, a povzbuzovaly nebo ničily některé další ideologické proudy.